Antalya 2. Dış Hatlar Terminali İnşaatı

Altyapı  işleri (yağmur  suyu, atık  su  işleri)
Proje  alanı:  127.000 m2
Teslim  tarihi: 2004